Kontakt

Použite náš kontaktný formulár

Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava 45

Náš email: aula@savba.sk
Telefón:
Gálová Erika: 0901 708 296
Hulanský Robert: 0903 764 978

Aula SAV sa nachádza tu: